Brev til Randers kommune – 22-8-2014

Brev til Randers kommune – 22-8-2014

gassum_nu_logo

Til

Randers Kommune

Teknisk afdeling. Veje og Trafik.

Att. Lars Bolander, Sektionsleder.

 

Gassum den 22.8.2014

Trafikproblemer i Gassum

Mandag den 17.8.2014 har en gruppe borgere holdt møde på baggrund af oplevede trafikproblemer igennem Gassum by, Amtsvejen og på Dyrbyvej.

Gruppen af Gassumborgere oplever problemer i forhold til:

 

Hastigheden igennem byen er alt for høj

Lastbiler kører for hurtigt, alm. personbiler/motorcykler kører langt over de tilladte 50 km/t. Landbrugsmaskiner/Traktorer fra lokalområdet kører alt for stærkt. Borgergruppen foreslår hastighedsmålinger. Ligeledes ønskes chikaner til at dæmpe farten ved de 4 indfaldsveje.

 

Fortovene er udsatte i højre side af vejen (ved kirken)

Større biler opleves at køre op på det smalle fortov, hvilket gør det usikkert for gående at færdes. Borgergruppen foreslår at der generelt ses på de fortove som er gennem byen og på Dyrbyvej. Er der mulighed for fortov, gangsti eller lignende?

 

Vejbelægningen igennem byen er for dårlig

Vejen er hullet og bumpet. Vi har fået oplyst, at der vil komme ny asfalt igennem byen efter udgravninger i forbindelse med kloakering.  Vi vil gerne kende tidspunkt for dette.

Herudover henlede opmærksomheden på, om der i forbindelse med dette arbejde kan opsættes chikaner ved indfaldsvejene.

 

Huse slår revner

Flere husejere har oplevet, at der i forbindelse med udgravning og dårlige vejforhold, er voldsomme rystelser af huse og bygninger. Nogle huse har slået revner. Andre oplever fliser der bliver løse.

 

 

 

Det oplyses på mødet, at flere borgere på eget initiativ har haft kontakt til teknisk afdeling i Randers Kommune. Desværre føler de ikke, at der sker noget i forhold til deres henvendelse til bl.a. Henning Jensen.

Vi vil derfor gerne invitere til et møde så I kan høre om vore bekymringer i forhold til trafiksituationen i Gassum.

 

Vi vil foreslå at Du / relevante medarbejdere kommer til Gassum:

Tirsdag den 9.september kl. 18.30 i Gassum Klubhus ved Kultur og Aktivitetshuset.  

 

Dagsorden til mødet er:

1. Drøftelse af trafiksituationen i Gassum. Forslag til løsning.

2. Udlevering af underskrifter i forhold til at få gjort noget ved situationen.

 

Denne skrivelse fremsendes ligeledes til Politigården i Randers til orientering.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan henvendelse rettes til undertegnede.

 

På vegne af Gassum bys borgere

 

 

Jette B. Laursen

Amtsvejen 22

Formand for Aktivitetsforeningen i Gassum og omegn

Tlf. 30 64 21 75