Brev til Randers politi. – 16-9-2014

Brev til Randers politi. – 16-9-2014

gassum_nu_logo

Gassum 16/9-14

Til Randers politi.

Der er den 22. august 2014 fremsendt en kopi til jer, af et brev stilet til Veje o g Trafik i Randers Kommune – omhandlende den trafikale situation i Gassum.

Aktivitetsforeningen for Gassum og omegn var 9. september vært for et møde, hvor medarbejder Henning Jensen, Veje og Trafik, Randers Kommune deltog.

HASTIGHEDSMÅLING Henning Jensen havde foranlediget en hastighedsmåling på Amtsvejen forud for mødet. Af denne måling kunne aflæses at der hver dag kører mellem 3.000 og 4.000 køretøjer igennem på Amtsvejen. Den gennemsnitlige hastighed er målt til 55 km/t. 15% er målt til at køre mere end 65 km/t. I sig selv har de sorte ledninger der har været placeret på vejen, haft en hastighedsdæmpende effekt. I hvert fald opleves hastigheden væsentlig nedsat i den periode de har ligget der. Vi har mange traktorer der kører igennem byen, og byens borgere er af den holdning, at det trækker meget ned på det gennemsnit der er målt.

HVOR ER POLITIET? Gassum er et trafikknudepunkt, idet mange dagligt passerer byen for at komme ud til motorvejen eller til/fra arbejde i Randers og Hobro. Der er til trods for den massive trafik sjældent en fartmåler at se eller fotovogne for den sags skyld. Vi er overbeviste om at f.eks. stærekasser og en fartmåling i ny og næ, vil have en stor præventiv virkning på fartsynderne.

MED FARE FOR LIV OG LEMMER Udover Amtsvejen som er byens mest befærdede vej, var Dyrbyvej også på tale. Her køres der alt for stærkt. Da vejen i forvejen visse steder er meget smal og uden gode oversigtsforhold, færdes blandt andet børn på denne vej med stor risiko for at blive påkørt. På Balgårdsvej oplyses det at specielt store køretøjer overser hvor vejen går til, grundet manglende afstribning, og kører op af skråningerne til folks haver.

PRIORITERING 30 borgere var mødt op til mødet, og i fællesskab er vi kommet frem til appellere til Randers politi om en løsning på ovenstående. Der er vedhæftet en underskriftsindsamling fra 170 borgere i byen. De har skrevet under på at de oplever gener ved den høje hastighed der køres med. Vi håber vi kan få en konstruktiv dialog igang og ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Jette Laursen Formand for Aktivitetsforeningen for Gassum og omegn.