Nyheder

Eventyr i børnehøjde

I Børnehuset Gassum har vi de sidste 5 måneder arbejdet med læreplanstemaet kulturelle udtryksformer og værdier, hvor vi har haft fokus på eventyr. Vi har arbejdet med det i både samling, læringsgrupper og i dialogisk læsning. Vi har arbejdet med ugens bogstav og ord, som har haft relation til projektet, f.eks. s-scene. Vi er gået i dybden med ordet og arbejdet intens med det hele ugen, vi snakker om hvad ordet betyder og at det kan have flere betydninger.

Vi startede eventyrtemaet med at lave et eventyrrum, herefter blev børnene inddelt i små¥ grupper på tværs af både børnehaven og vuggestuen. I disse grupper fik de kendskab til mange forskellige eventyr i vores eventyrrum. Børnene fik læst de forskellige eventyr højt, vi lavede eventyrmasker og spillede de forskellige eventyr som teater.

Herefter begyndte vi på at skrive vores egen eventyr, eventyret tog udgangspunkt i rødhætte. Børnene var med i hele processen, bl.a. med til at skrive eventyret, finde på roller og digte eventyrsangene. Vi lavede en scene ude på vores legeplads, her var børnene med til at male kollisser, her blev der bl.a. malet Gassums brugs, Gassums kirke og grusgraven. Børnene var med til at lave deres eget kostume og deres replikker i selve teateret.

Hele projektet endte ud i, at børnene opførte teateret for forældre, søskende og bedsteforældre til vores sommerfest, her var der stor tilslutning. Derudover havde vi lavet en lille fernisering af selve processen, da denne havde været hemmelig for forældrene under hele forløbet.

 

Høst & Mini Landbrug i Børnehuset Gassum

img_4567

Heste, grise, køer og får hører til min bondegård…..

I Børnehuset Gassum har vi de sidste 2 måneder arbejdet med projektet Høst & Mini Landbrug. Vi har arbejdet med det i både samling, læringsgrupper og i dialogisk læsning. Vi har arbejdet med ugens bogstav og ord, som har haft relation til projektet, f.eks. J – Jord. Vi er gået i dybden med ordet og arbejdet intens med det hele ugen, vi snakker om hvad ordet betyder og at det kan have flere betydninger.

Vi startede projektet med at tømme vores cykelskur. Derefter leverede en af forældrene 10 halmballer til os, som vi fordelte ud over hele skuret og så kunne vi gå i gang med at lave vores egne dyr. Det blev til en papmache ko og en masse høns samt en hane. Koen blev lavet på en måde så der kunne monteres en handske som yver under koen. I handsken var der mælk, så alle børnene var ude og malke koen, hvilket vakte stor begejstring hos børnene.

Arla i Hobro var så søde at donere smagsprøver til os, så børnene kunne få en forståelse af hvad tingene er lavet af. Derudover fik vi kasketter, hårnet til alle børn, mælkekartoner de selv kunne samle mm.

Hele huset har været på tur ud til en af børnenes bedsteforældres gård. Hvor vi så forskellige kornsorter og fik lov at lege i alt kornet. Vi så også hvordan man laver mad til grisene.

Vi har også arbejdet med projektet ”fra jord til bord”, hvor vi har været ude og grave vores egne grøntsager op, f.eks. rødbeder som vi derefter har kogt på bålet og lavet vores egne syltede rødbeder.

Vi har også været ude ved en anden forældre og plukket en masse æbler, som vi har brugt til båldag, æblesaft til vores Høstfest og æblekage til vores forældrekaffe.

Hele projektet endte ud i en fernisering. Det omtalte skur var nu pyntet op med halm, ko, høns i hønsegård, billeder og film fra forløbet, tegninger, tingene fra Arla og de 4 kornsorter hængende i loftet. Alle forældrene var inviteret til at komme og se alle de ting deres børn havde prøvet at lave gennem forløbet.

Vi fra Børnehuset Gassum siger Mange Tak for den fine kurv med lækker frugt og rosiner fra Lokal Brugsen i Gassum.

img_3989

SMOL i Børnehuset Gassum

IMG_1597 (2)

SMOL (Science – Math – Outdoor learning) tager udgangspunkt i naturen og handler om læring i naturen og om at få sanserne i spil, se – føle – dufte – smage. Det handler om at gå i dybden, være nysgerrig, undersøgende og eksperimenterende i naturen.

I Børnehuset Gassum har vi siden sommeren 2015 arbejdet med SMOL, vi har bla. arbejdet med svampe, vand, ilt, luft, fugle, forrådnelse, insekter og matematik.. Et af vores længere projekter har været at arbejde med knogler – vi har snakket om knogler i vores kroppe – vi har været i skoven og finde knogler som vi har taget med hjem i børnehaven og har undersøgt – hvilke dyr kommer de fra – hvor på dyret knoglerne har siddet – hvad dyret mon er død af.

Et eksempel på hvordan vi har arbejdet med et eksperiment og taget udgangspunkt i knogler. Vi har snakket om ordet knogler og børnene har været med til at fortælle om vores knogler i kroppen. Vi har set på røntgenbilleder og billeder på Ipad omkring knoglernes opbygning og placering i kroppen. Endvidere har vi fundet en død spidsmus og skåret den op, hvorefter vi har kigget på knoglerne indeni musen. Børnene fik lov at røre & dufte, så de primær sanser kom i spil. Derefter har vi lagt musen i en forrådnelseskasse og fuldt musens forrådnelsesproces, vi har lært hvilke dyr/insekter der fortærer musen og at der til sidst kun er knogler tilbage. Vi har snakket med børnene om hvor længe spidsmusen har levet på jorden – hvor gammel den bliver – hvor mange unger den får – hvor den lever – hvad den spiser og hvilke dyr den er truet af.

De ting vi har fundet undervejs kommer i vores udstillingsskab i forgangen, til glæde for både børnene, forældre og personalet.

IMG_2134 (21)   IMG_2130 (19)

Der tændes lys i børnehuset Gassum

IMG_3644

Julen er en hyggelig tid og i Børnehuset Gassum har en ny tradition sået sit frø. Torsdag den 10. december var alle forældre inviteret til luciaoptog med efterfølgende forældrekaffe. Forældre og søskende kom og alle børnehavebørnene var klar i flotte hvide dragter og lys i hånden. Lyset blev slukket og der bredte sig en dejlig stemning i huset, lysene fra børnene oplyste de mørke stuer og børnene sang yndefuldt, mens de gik gennem hele huset.

Efterfølgende kunne alle børnene sammen med deres forældre, hygge sig med hjemmebagte luciaboller, som børnene havde bagt dagen forinden.

IMG_3660   IMG_3666

 

Aktivitetforeningen for Gassum og omegn inviterede Børnehuset Gassum til julehygge i byens aktivitetshus.

Aktivitetforeningen for Gassum og omegn havde fredag den 20. november inviteret Børnehuset Gassum til julehygge i byens aktivitetshus.

Børnene i Børnehuset Gassum havde klippet julepynt til det store juletræ og ovre i aktivitetshuset lavede både vuggestue og børnehavebørnene en stor guirlande, der skulle pynte det fine træ, som skulle bruges igen om aftenen til byens juletræsfest.

Da træet var flot pyntet, spillede Børnehuset Gassums studerende og 2 kammerater fra Blæseorkestret Søndermarken forskellige julesange på tuba, trombone og Cornet. Børnene var meget optaget af det og sikke en god stemning det gav. Efterfølgende dansede alle børn og voksne om det flot pyntet juletræ og sang julesange så hele Gassum by kunne høre det.

Vi sluttede dagen af med at aktivitetforeningen gav risengrød til hele Børnehuset Gassum.

IMG_3381 IMG_1618

 

Flot istandsættelse i Børnehuset Gassum.

boernehaven

Børnehuset Gassum har fra sommerferien og til nu ligget i mere eller mindre byggerod. Hele børnehaveafdelingen og personalestuen er blevet malet og en del af inventaret er skiftet ud.

Der er helt bevidst valgt at male alle vægge og døre hvide, for at børnene bedre kan koncentrere sig og holde fokus på hvad de er i gang med uden forstyrrende farveklatter. Samtidig giver de ensartede vægge et flot og behageligt indtryk, når man træder ind ad døren.

På stuerne er der kommet nye møbler med plads til børnenes mapper og en skuffe til hvert barn. Personalet har fået ny pult med aflåselige skabe, så vores pædagogiske redskaber er let tilgængelige i hverdagen.

Derudover er der lavet depotrum med adgang direkte fra stuen, så alle materialer er nemme at få fat i.

Men det allerbedste er at alle garderober er blevet skiftet. Vi ved det ikke, men vi tror de gamle garderober er fra dengang institutionen blev bygget i 1972. Så nu præsenterer garderoberummet sig helt anderledes og let.

Endvidere er alle gamle tavler taget ned og vindfanget vil genopstå som info-center, hvor alle oplysninger kan findes. Nye tavler bliver sat op ved de respektive stuer. Derudover vil der blive indført børne-intra så forældrene via en skærm skal taste ankomst og afgang på deres barn.

De ny-malede indbydende rum er taget i brug og markeret med en bedsteforældredag, hvor hele huset summede af hygge, gran, pynt og æbleskiver!