Svar fra Frank Nørgaard 18-09-2014

Hej Jette.

 

Som formand for Milijø- og teknikudvalget, og som lokal borger i området er det særlig ærgerligt, at jeg ikke deltog i jeres afholdte borgermøde.

Jeg var som Jens Peter til møde i Dronningborghallen i forbindelse med forslaget til ny skolestruktur, men kunne have prioriteret anderledes såfremt jeg havde fået invitation.

Jeg er meget enig i jeres betragtninger om trafikken – særligt den gennemkørende trafiks hastighed er høj, det sammenholdt med dårlige oversigtsforhold for krydsende fodgængere er farligt. Jeg vil dog på ingen måde anbefale vejbump. Og slet ikke af den slags som i Dyrby. De er til stor irritation for lovlydige bilister og skolebus chaufførerne. Den slags bump vil give endnu mere støj og vibrationer i de omkringliggende huse.

Chikaner eller endnu bedre stærekasser vil kun gøre livet surt for de som ikke kan finde 50 km/t. når de kører gennem byerne.

 

Ellers er jeg meget enig med Jens Peter, indsend Jeres ønsker så de kan komme med i vores prioriteringer.

 

Med venlig hilsen

Frank Nørgaard

Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Randers

Formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Medlem af Økonomiudvalget.