Svar fra Jens Peter Hansen 15-09-2014

Kære Jette

Desværre faldt jeres trafik møde oven i borgermøde i Dronningborg om skolestruktur – ville ellers gerne have lyttet med.

Jeg genkender langt hen af vejen jeres beskrivelser af diverse problemer.

Hvad angår hastigheden igennem Gassum er jeg sikker på, at Henning opfordrede jeg til at indsende jeres ønsker, så de kan komme med i betragtning, når vi i foråret prioriterer blandt typisk 35-45 henvendelser opsamlet igennem året. Den politiske prioritering er heldigvis rimelig objektiv baseret på trafikmængde, hastigheder og uheld.

Mht. Dyrbyvej kan I overveje at foreslå bump som i Dyrby – de er ganske billige og effektive.

Mht. afstribning har jeg noteret mig, at den øjensynlig spares væk på flere og flere veje. Med de mange sving og få fysiske afgrænsninger vil afstribninger øge sikkerheden især i mørke og tåge. Måske noget, der kan klares over den almindelige drift efter en uformel politisk drøftelse.

Byporte – lad mig foreslå, at I søger midler hos Vindmøllerådet og ELRO fonden.

Mvh Jens Peter Hansen