Svar fra politiet 13-10-2014

Svar fra politiet 13-10-2014

Til Jette B. Laursen

 

Politiet har møde med Randers Kommune(Henning Jensen) hver anden måned og skal have møde igen den 28. oktober 2014. Så jeg regner også med at Henning Jensen har Gassum på programmet.

Stærekasser er uaktuelt, idet de ikke bruges i Danmark.

Fotovogne, som der er 2 af i Østjyllands Politi anvendes på i forvejen godkendte pladser(ingen i Gassum), men der arbejdes på i forbindelse med flere fotovogne til kredsen, at der oprettes/godkendes flere målepladser i kredsen.

Jeg har anmodet vores operative afdeling om at foretage hastighedsmåling med laser i Gassum.

Hvis der skal være noget effekt skal der laves nogle hastighedsdæmpende foranstaltninger, og det er altså Randers Kommune, som skal finde penge til disse ting og ikke noget politiet kan løse.

 

 

Med venlig hilsen

 

Torben Olesen

Politiassistent

 

Nanvetræk til signatur

Færdselsafdelingen

Vejteknisk kontor

Dragonvej 1

8900 Randers C

Tlf.         +45 8731 1448

Direkte  +45 8731 1010

Lokal     (02) 3726

E-mail    ojyl-vejteknik@politi.dk