Trafikmåling November-2014

Trafikmåling November-2014

Hej Jette

Her er en kopi af de to sidste målinger.

Vi vil i nær fremtid fremsende en sag til Byrådet med henblik på en prioritering af, hvor der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. På den baggrund vil det vise sig, om der afsættes midler til Gassum.


trafik-2

trafik-1


Venlig hilsen

Henning Jensen

Civilingeniør

Randers Kommune
Veje og Trafik
Laksetorvet
8900 Randers C

Tel. 8915 1946 henning.jensen@randers.dk
Mobil 4125 2430 www.randers.dk