Gassum Vandværk

Plakat-3-web      Plakat-2-web     Plakat-1-web

 • Vandværket forsyner Gassum by, Amtsvejen, Sparrehusevej, Kåtrupvej, Randrupvej, Balgårdsvej samt dele af Dyrbyvej, Ruhøjvej og Skaldhøjvej
 • Vandværket leverer vand til Dyrby og omegn.
 • Den årlige udpumpning er 62.000 m3
 • Antal forbrugere 245.

 

Kontakt

Kontakt kan ske til kasseren, på nedenstående E-mail.

berntnielsen@mail.tele.dk

 

Bestyrelsen

 • Formand;
  Henrik Rasmussen, Balgårdsvej 4, Gassum, 8981 Spentrup, Tlf. 2032 9626
 • Næstformand;
  Stephan Juel, Balgårdsvej 3, Gassum, 8981 Spentrup, Tlf. 2144 3456
 • Kasserer;
  Bernt Nielsen, Østervænget 11, Gassum, 8981 Spentrup, Tlf. 8647 8129
 • Sekretær;
  Jens Laursen, Amtsvejen 22, Gassum, 8981 Spentrup, Tlf. 2420 5302
 • Bestyrelsesmedlem;
  René Christensen, Smededamsvej 4, Gassum, 8981 Spentrup, Tlf. 2144 4020
 • 1. Suppleant;
  Karsten Jacobsen, Nyvej 36, Gassum, 8981 Spentrup, Tlf. 2967 9301
 • 2. Suppleant;
  René F. Jensen, Skolevej 4, Gassum, 8981 Spentrup, Tlf. 2129 1112

Kommunikation

december-2015